What’s next ?

Nhìn sơ vào thị trường Orlando, San Jose và Austin mười hai tháng qua , thì Austin là nóng bỏng nhất return 42.3%, và San Jose 21.1% và Orlando là 16.4%. Tâm lý của một số bạn sẻ tiếp tục thích Austin vì nóng bỏng. Một số bạn sẻ hoài nghi Austin vì thị trường nóng quá dể bể hoặc là sẻ rơi vào trường hợp reversion to mean nghĩa là thị trường xuống hoặc không lên cho một vài năm để giá cả binh ổn. Cái này chỉ toàn là suy đoán không biết là tương lai như thế nào.

Thị trường San Jose, hoá ra không không phải hot như những người thích phở Papa như mình sau khi xem dữ liệu. Yes, nó vẫn còn tốt nhưng không nhảy vọt tuỳ là có IPO, có VC đâu tư tiền tỉ đô. Return 21.1% khá là tốt.

Orlando, return 16.6%, theo mình cũng trên trung binh vì vào Orlando khá dể vi giá nhà chỉ co 315K, trong khi đó Austin la 596K và San Jose là 1.3M. Nếu mua kỷ, thì cho mướn long term or hoặc short term rental vẫn có cash flow. . Thêm vào cash flow, thì mình nghi return của Orlando sẻ tương tư như San Jose. Orlando an toàn hơn về cashflow nếu so sánh vơi Austin và San Jose . Đặc biệt là Austin, thì nên suy nghĩ kỷ về property tax. Giá nhà càng lên thì trả property tax càng nhiều.

Mình thì thấy thị trương nào cũng có cái hay, cái dở. Theo bạn thì nên đâu tư cho thị trường nào trong 12 tháng tới ?

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/