Thuế:Nhận tiền từ Viêt Nam Sang Mỹ

Khi tặng tài sản thì người cho phải đóng thuế, người nhận không cần đóng thuế ở Mỹ. Khi bạn nhận tiền từ người thân tặng từ Viêt Nam qua Mỹ trên 100K USD, ban cần phải báo cáo cho IRS (không cần phải đóng thuế, chỉ cần báo cho sở thuế_

  • Xác đinh tài sản nhận có trên 100K USD không. Nếu đúng, thì bạn phải khai mẫu 3520 (https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-3520)
  • Ban cần có những thông tin sau đây để điền 3520
    • Thông tin về món quà như tiền chuyển khoản
    • Đia chỉ của người chọ
    • Ngày nhận món tiền
  • Deadline cho 3520 là ngày tax filing cho mổi năm. Cho năm thuế 2022, là ngày April/18/2023
  • Đây chỉ là kiến thức tổng quát. Xin vui lòng liên hệ với CPA, Luật Sư để câu trả lời chính xác.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/