Thuế cho Short Term Rentals

Tax word on wooden blocks with calculator, pen, magnifying glass and data analysis background. Tax concept.

Thuế thu nhập: Thu nhập được tạo ra từ việc cho thuê ngắn hạn thường được cơ quan thuế như IRS ở Hoa Kỳ coi là thu nhập chịu thuế. Bạn phải báo cáo thu nhập này trên tờ khai thuế của mình. Cuối năm bạn sẻ nhận được 1099 từ công ty quản lý hay AirBnb/VRBO

Thuế lưu trú: Thường được gọi là “thuế khách sạn”, “thuế lưu trú tạm thời” hoặc “thuế du lịch”, đây là thuế địa phương mà chủ sở hữu tài sản cho thuê ngắn hạn có thể cần phải thu từ khách của họ và nộp cho cơ quan thích hợp. cơ quan thuế địa phương.Giấy phép và Giấy phép Kinh doanh: Một số chính quyền địa phương yêu cầu người điều hành dịch vụ cho thuê ngắn hạn phải có giấy phép hoặc giấy phép kinh doanh và có thể áp đặt thuế hoặc phí liên quan đến việc xin và duy trì các giấy phép này.

Mua, bán, quản lý, đầu tư đia ốc tại California, Texas và Florida, xin vui lòng liên lạc

📞 Phone: 1(407) 589-9468

📧 Email: sales@sweetvacationrentals.com

💻 Website: https://sweetvacationrentals.com/

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/