Thành phố tuyệt vời để xây dựng gia đình

Oviedo, một thành phố nhỏ, trong Metro Orlando, location trung tâm gần UCF. Tiền rent khoảng $2500 đến $2900 cho một căn 3-4bed/2bath. 79% dân số là chủ nhà, 21% là renters.

Cha me Việt, đặt quan tâm về học hành của con trẻ lên hàng đầu. Red Ember là neighborhood có trường elementary, middle school và high school thật tốt, và đại học UCF gần bên. Một môi trường cực tốt để nuôi dạy con cái.

Carillon Elementary School

Trường tiểu học Carillon là một trường công lập được đánh giá cao nằm ở Oviedo, FL. Trường này có 981 học sinh, với tỷ lệ học sinh-giáo viên là 17 trên 1. Được Niche đánh giá là A-. Trường này có chương trình gifted program

Jackson Heights Middle School

Trường Jackson Heights là một trường công lập được đánh giá cao nằm ở Oviedo, FL. Trường này có 1405 học sinh, với tỷ lệ học sinh-giáo viên là 31 trên 1. Được Niche đánh giá là A-. Trường này có chương trình gifted program

Hagerty High School

Niche đã đánh giá trường này Best High School năm 2023. Đầy là một cảm nhận của một em học sinh trường Hagerty

“Throughout high school, it’s easy to feel lost, overwhelmed, and drained. Planning a schedule, becoming involved with extracurriculars, and maintaining a healthy work/life balance can be difficult. Thankfully, at Hagerty High School, there is a community of teachers, counselors, and peers that facilitates a healthy, productive balance of extracurriculars, academics, and social events”

Bạn cần mua, bán nhà ở, nhà cho mướn short term và long term, quản lý nhà long term/mid term và short term(airbnb) ở Orlando, Kissimmee, Davenport và vùng phụ cận, xin vui lòng liên lạc info@sweetvacationrentals.com.

Your Orlando Realtor

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/