Texas,Florida, California, thuế ra sao

Hệ thống quan lại của triều đình Cộng Hoà XHCN California quất dân nghèo thuế từ 1% đến 12.3%, đại gia nào làm trên 1M, quất thêm 1%, sợ chưa 🙂. Giống như Florida, dân Texas không cần đóng thuế tiểu bang, sướng nha. Một em California làm 100K/năm phải cúng cho quan $5595, còn ở Florida hay Texas, dôi ra $5K đi chơi lai rai.

Đối với người mua nhà để ở, property tax là nỗi lo triền miên, cho dù bạn trả tiền mặt để mua nhà, bạn vẫn phải trả tiền property tax hàng năm. Đối với người mua nhà để ở thì chính quyền có giúp một khoảng gọi là homestead. Khi tính thuế nhà, thì bạn cứ việc nhân tax rate vào gía trị căn nhà sau khi bớt phần homestead thì sẽ ra giá thuế nhà. Ví dụ, một căn nhà giá rẻ ở Dallas khoảng 200K, theo proposition 4 mới vừa được thông qua Nov/2023 thì căn nhà để ở sẻ được homestead 100K, Giảm thuế từ homestead chỉ áp dụng vào phần school tax của propety tax ở Texas.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/