Texas/Florida vs California – Landlord friendly vs Tenant Friendly

Mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ có luật lệ riêng về thuê và cho thuê bất động sản, và chúng có thể được phân loại theo “landlord-friendly” (thân thiện với chủ nhà ) như Texas hay Florida hoặc “tenant-friendly” (thân thiện với người thuê) như Californi. Dưới đây là 10 khác biệt chính giữa hai loại tiểu bang này:

1. Quy Định Về Tăng Giá Thuê:

 • Landlord-Friendly: Ít hạn chế hoặc không có hạn chế về việc tăng giá thuê.
 • Tenant-Friendly: Có các quy định chặt chẽ về việc tăng giá thuê, như giới hạn tăng giá hàng năm.

2. Quyền Lợi Đối với Tiền Đặt Cọc:

 • Landlord-Friendly: Ít hạn chế về số tiền đặt cọc mà chủ nhà có thể yêu cầu.
 • Tenant-Friendly: Có giới hạn về số tiền đặt cọc, thường là một hoặc hai tháng tiền thuê.

3. Quy Trình Trục Xuất:

 • Landlord-Friendly: Quy trình trục xuất nhanh chóng và ít phức tạp.
 • Tenant-Friendly: Quy trình trục xuất kéo dài và phức tạp hơn, bảo vệ quyền lợi người thuê.

4. Quy Định Về Sửa Chữa:

 • Landlord-Friendly: Ít quy định về trách nhiệm sửa chữa của chủ nhà.
 • Tenant-Friendly: Quy định rõ ràng về trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng của chủ nhà.

5. Quyền Riêng Tư của Người Thuê:

 • Landlord-Friendly: Chủ nhà có quyền truy cập vào tài sản với ít thông báo trước.
 • Tenant-Friendly: Yêu cầu thông báo trước nhiều ngày trước khi chủ nhà vào tài sản.

6. Thời Hạn Hợp Đồng Thuê:

 • Landlord-Friendly: Linh hoạt trong việc thiết lập các điều khoản hợp đồng thuê.
 • Tenant-Friendly: Có các quy định bảo vệ người thuê từ các hợp đồng bất lợi.

7. Chính Sách Đối với Vật Nuôi:

 • Landlord-Friendly: Chủ nhà có quyền quyết định chặt chẽ về việc cho phép vật nuôi.
 • Tenant-Friendly: Có hạn chế đối với quyền của chủ nhà trong việc cấm vật nuôi.

8. Hỗ Trợ Pháp Lý:

 • Landlord-Friendly: Các tổ chức và hỗ trợ pháp lý thường nghiêng về lợi ích của chủ nhà.
 • Tenant-Friendly: Có nhiều nguồn hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho người thuê.

9. Quy Định về Lý Do Chấm Dứt Hợp Đồng:

 • Landlord-Friendly: Chủ nhà có quyền chấm dứt hợp đồng với ít lý do hoặc không cần lý do.
 • Tenant-Friendly: Yêu cầu lý do chính đáng và cụ thể để chấm dứt hợp đồng thuê.

10. Quy Định Về An Toàn và Sức Khỏe:

 • Landlord-Friendly: Ít quy định hơn về các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe.
 • Tenant-Friendly: Có quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe môi trường sống.

Cần lưu ý rằng các quy định cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng tiểu bang và thậm chí từng khu vực trong tiểu bang. Việc tìm hiểu kỹ luật lệ tại địa phương là rất quan trọng cho cả chủ nhà và người thuê.

Mua, bán, quản lý, đầu tư đia ốc tại California, Texas, Florida, xin vui lòng liên lạc

📞 Phone: 1(407) 589-9468

📧 Email: sales@sweetvacationrentals.com

💻 Website: https://sweetvacationrentals.com/

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/