Tâm Sinh Tướng

Người xưa có câu, “Tướng đẹp là do tâm sinh” Để có tướng mạo đẹp, thì cần nuôi dưỡng tâm thiện lành. Đó là luật bất thành văn không chỉ trong đời sống này mà còn trong cả kinh doanh và đầu tư. Nhà đầu tư bất động sản và kinh doạnh dịch vụ cho thuê ngắn han muốn có tiền, có tầm, thì phải có tâm rồi. Có tâm là khi đánh giá đa chiều và nhận xét cơ bản dựa trên vị trí của khách hàng, các nhà đầu tư khác, các công ty quản lí liên quan đến dư án của mình, môi trường xung quanh, và nhất là đến những người hỗ trợ mình. Tâm của nhà đầu tư là khi ra quyết định phải đặt quyền lợi của mình phía sau các vị thượng đế và sau luôn các thành viên làm việc cho mình. Rồi thái độ của chủ nhà cũng quyết định đến việc khách hàng khó tính bỏng nhiên trở thành trở thành khách trung thành. Chủ trương và duy trì phong cách làm việc phục vụ khách hàng trung thực và tận tình, hiển nhiên khách hàng sẽ tự tìm đến xin được thuê nhà và xin được trả tiền nhà. Vậy là lời cứ sinh lợi. Một cái cây mà thân cây khỏe mạnh và nhiều dưỡng chất thì chủ nhà cứ thỏa sức mà thu hoạch thôi.

Chúc các bạn an vui!

Hình Sưu Tầm

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/