ROI, AAR, IRR

Một người bạn của mình vừa, mới bán được căn nhà, nói mình mới vô mánh được 50K, dzui quá, thì mình hỏi là bỏ vốn bao nhiêu, nếu bỏ 1M thì còn thua bỏ tiền vào CD nữa. Bạn phải hỏi là vốn đâu tư là bao nhiêu ? Đây là cách tính căn bản của ROI là lời bao nhiều trên tổng tiên` vốn. Trong trường hợp này, ROI là 5% vì vốn là 1M, lời là 50K.

Giả sử, bạn đó bỏ ra 100K, lời 50K. ROI là 50%. Giả sử bạn giữ đầu tư đó trong vòng 10 năm thì mỗi năm là 5K. Lời trung bình hàng năm là 5K (5%). Đâu tư như vậy, đừng làm vì mua bond hay CD an toàn hơn. Nếu trong vòng 5 năm, vốn 100K, lời 50K, thì mỗi năm trung binh là 10K. Average annual return là 10%, bây giơ return mới khá hơn.

Ông bà mình có nói lãi mẹ, đẻ lãi con. Cách tình Average annual return không có vụ lãi mẹ đẻ lãi con. Ví dụ mình có 100K, lời 10K mỗi năm thì 10K này sẻ không được tái đâu tư sinh lời. Có một cách tình khác la IRR (internal rate of return). Cách tính này sẻ tính luôn vấn đề tiền lời được tái đâu tư sinh lời. Trong trường hợp trên IRR là 8.45%.

IRR là một cách tinh return tương đối tốt. Đặc biệt, bạn phải suy nghĩ về phương diện rủi rỏ như liquidity, operational risk, interest rate risk. leverage risk.

https://www.facebook.com/groups/vietrealestateinvestors/

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/