Ratio, Ratio… Ratio cho nhà AirBnN

Đây là những ratio để bạn xem có nên research thêm về một nhà AirBnb

ADR = Average daily rent

Giả sử tổng số ngày cho mướn trong một tháng là 30 ngày

tB Ratio= (ADR*30)/total expense >= 2

.Sô tiền thâu vào lớn gấp hai tổng số chi phí thì là một đâu từ khá là an toàn. Nói cách khác đi, minh chỉ cần cho mướn 15 ngày là đủ trả chi phí mortgage, bảo hiểm, điện nước …

tSL Ratio = (ADR*30)/LT Rent >= 2

Số tiền cho mướn short term lớn gấp hai lần cho mướn long term với cùng số tiền bỏ ra đầu tư. Ví dụ, bỏ ra 500K để cho đầu tư. Mua nhà AirBnb thâu về mỗi tháng là $5000, còn mua long term là 2500 thì nhà AirBnb nên research thêm.

tHOA Ratio = (ADR*2)/MonthlyHOA >=1

Số tiền dành cho tiền HOA chỉ tốn tối đa là hai ngày rent.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/