PIMCO, Brookfield – When Markets Collide

 Mohamed El-Erian  đã từng là CEO/CIO của PIMCO/CIO là tác giả của cuốn sách “When Markets Collide” năm 2008. Cuốn sách này nói về những thay đổi lớn đã ảnh hưởng đến kinh tế và banking system của Mỹ.Hiện tại ông El-Erian không còn la CEO/CIO của PIMCO nữa, nhưng vần còn là CEA của Alliance (công ty mẹ của PIMCO). PIMCO là một tên tuổi lớn trong fixed income và là sở hữu chính của công ty Columbia Property Trust, vừa mới default 1.7Billion tháng rồi (Feb/2023). Brookfield cũng là một công ty chuyên về đâu tư bất động sản thương mại, cũng tạm biệt 785M loan. Hai hãng này focus vào những office buildings. Đây có lẻ là những market shift mơi trong thị trường bất động sãn thương mại Mỹ.

Theo Trepp, đây là những market (office loan) tìm ẩn rủi ro trên toàn nước Mỹ

Hotel về business travelers hay business conference có rủi ro khá lớn vì travel dã trở lại nhưng đa số là đi chơi. Business hotel vẫn còn khá là ế. Theo Newmark Group Inc. có khoảng 101 B Hotel Loan trên nước Mỹ, khoảng 30B sẻ đáo hạn 2024. Tinh hình business hotel có lẻ sẻ ảm đạm trong vài năm tới.

Ở New York, Cyrus and Darius Sakhai’s Sovereign Partners mua Tower 56 từ Pearlmark. vơi giá 110M. Pearlmark đã mua Tower 56 vơi giá 158M năm 2008 và đổ vào 30M để tân trang lại. Lý do chinh Pearlmark phải bán lại Tower 56 là không refinance loan được. Nếu tình hình xấu cho bất động sản thương mại lan rộng ra multi family, storage…, là cơ hội tốt cho nhà đâu tư có chuẩn bi. “Khó khăn là cơ hội, Thuận Lợi là xong rồi” – Steven To

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/