Nuôi cá, dưỡng tâm, bớt làm, lại thắng

Nuôi cá … dưỡng tâm

Người xưa có nói nuôi cá.. dưỡng tâm. Thời bây giờ, cuộc sống khá là bận rộn, facebook, text, phone call làm tâm mình sẻ không còn bình thản được, suy nghĩ sẻ bớt sáng suốt, quyết định sẻ bớt sự chính xác.

Khi mình bình tâm lại, ngắm những chú cá bơi lội thảnh thơi, minh sẻ thư giản hơn, đỡ stress hơn, recharge lại brain power.

Chính là dưỡng tâm sẻ giúp cho minh sẻ vươn lên một tầm mới, sẻ có cái nhìn bao quát hơn, sẻ bỏ qua những vụn vặt, hơn thua đời thường, sẻ giúp minh sống hạnh phúc hơn. Bạn dưỡng được tâm, là con đường đi đến hạnh phúc là đã thành công một nữa.

Trong những khoá training về productivity, mọi người đều nói về TODO list, rồi dùng GetThingDone để ghi chép, sắp xếp công việc theo ưu tiên, nhưng rất ít người nói về NOTTODO. Bạn thữ xem xét rồi ra một filter nào đó để quyết đinh đừng để việc đó vào TODO List. Ví dụ, sáng thư Bảy dứt khoát không check facebook và email để ngắm cá 🙂

Chúc các bạn dưỡng được tâm mà không cần nuôi cá, giống vô chiêu thắng hữu chiêu

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/