Nhà bank Mỹ mạnh hay yếu

Theo quan điểm riêng của mình, nhìn vào thị trường mortgage của có đang bị rủi ro cao hay không thì có vài điểm sau.  Nhà bank có cho mượn tiền chặt chẽ không hay ai cũng cho mượn theo kiểu ninja loan 2008. Hệ thống banking của Mỹ có an toàn không dựa theo tiền dự trử, nợ xấu. Nợ trên balance sheet của nhà bank có xấu không, có khó đòi không. 

1.  Mortgage Credit Availability Index.

Đây là chart của Mortgage Credit Availability Index (MCRI) tư 1/2004-10/2020. MCRI là chỉ số đo lường số lượng mortgage availability. Chỉ số càng cao thì dân chúng càng để mượn loan. Bạn thấy những năm 2005-2009, chỉ   số lên tới gần 900, phản ánh tình hình lúc đó ai cũng mượn tiền được. Tư năm 2009- tới nay, chi số này vòng vòng 100-180. Theo mình hiểu, thì là hoàn cảnh bình thường. Nhà bank underwrite chặt chẽ không cho mượn lung tung, 

Hệ thống bank của Mỹ vẫn đủ mạnh không ?

Câu trả lời là yes. Đủ mạnh để sống sót qua hai dự đoán tồi tệ

Trường hợp 1: thất nghiệp tăng lên 12.5% rồi giảm xuống 7.5%

Trường hợp 2: thất nghiệp tăng lên 11% rồi giảm xuống 9%

Unemployment của US khoảng 6% Q1/2021 thấp hơn nhiều stress test của Fed. 

3 Tình hình loan có vấn đề trên market Feb/2021

Theo data trên, thì không có vẻ là thị trường nợ bị khủng hoảng, hay có gì đáng lo ngại, mà có chiều hướng tốt đẹp hơn. Forebearance cũng giảm xuống theo Black Knight (https://www.blackknightinc.com/blog-posts/u-s-sees-largest-weekly-forbearance-decline-in-six-months/)

4. Các hộ gia đình có cash out xài phung phí không ?

Câu trả lời là coi chừng, chưa tới mức 2008, nhưng cũng lên bằng nửa của năm 2006-2007. Nhớ rằng 100B năm 2006, lơn hơn 50B của 2020 vì lạm phát. Mình không rõ  Freddie Mac có adjust theo inflation không.  Thời đó, các bạn cash out xai thoải mái, bây giờ khó hơn.

Theo kết luận riêng của mình, hệ thống nhà bank Mỹ vẫn ổn và loan quality trong balance sheet của bank mỹ vẫn là high quality. Chưa thấy một dấu hiệu rủi ro lớn về thị trường mortgage của Mỹ vào Q1/2021.

Source:

1.https://www.mba.org/news-research-and-resources/research-and-economics/single-family-research/mortgage-credit-availability-index

2.https://www.moodysanalytics.com/regulatory-news/dec-18-20-fed-releases-results-of-second-round-of-bank-stress-test-for-2020

3 https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf

4. https://www.blackknightinc.com/wp-content/uploads/2021/04/BKI_MM_Feb2021_Report.pdf

5. http://www.freddiemac.com/research/insight/20210305_refinance_trends.page?

By Steven To

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/