Lựa chọn của bạn ?

– Bỏ ra mà muốn thu về ngay: Tư duy của bạn là người đi LÀM THÊM

– Kỳ vọng nhận thù lao theo tháng: Tư duy của bạn là người LÀM CÔNG

– Kiên trì đến cuối năm hưởng thu nhập: Tư duy của bạn là GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

– Kiên trì chờ đợi 3 đến 5 năm: Tư duy của bạn là NHÀ ĐẦU TƯ

Dùng tầm nhìn cả đời nỗi lực để thành công: Tư duy của bạn là CHỦ DOANH NGHIỆP

Thế giới này nhiều người dùng tư duy của một người LÀM THÊM, LÀM CÔNG nhưng mong muốn có kết quả của một CHỦ DOANH NGHIỆP nên thật không hợp lý.

Lý Gia Thành

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/