Làm AirBnb gần Disney World, FL

Orlando, Florida, USA – April 18, 2013: A highway sign points the way to Walt Disney World attractions. Located in Lake Buena Vista, Florida, The Walt Disney World Resort is the world’s most visited entertainment resort.

Kissimmee, FL là một thành phố giáp ranh Orlando, vừa gần Disney vừa có nhiều khu vực được phép Airbnb. Ngoài những khu resort nổi tiếng Winsor Hills, Winsor at the Westside, Winsor Island, Paradise Palms, Solara, Storey Lake….thì làm sao biết được những khu khác.

Nếu thuộc thành phố Kissimmee, bạn có thể lên GIS map (link), chọn short term rental overlay, nhập địa chỉ nhà vào là biết được hay không.

https://kissgis.maps.arcgis.com/…/webappv…/index.html…

Còn nếu không thuộc thành phố Kissimmee và nằm trong Osceola county thì bạn có thể coi cái list ở link. List liệt kê tất cả những khu community mà cho làm Airbnb trong county.

https://drive.google.com/…/1bvP68XX5QjL107JaI0j…/view…

Cuối cùng mình nên gọi HOA để xác nhận một lần nữa vì có nhiều khu họ cho làm nhưng chỉ cho mướn 4 ngày hoặc 1 tuần là tối thiểu.

Tư liệu được cung cấp từ Osceola County.

Orlando, Florida, USA – February 9, 2022: A Walt Disney World entrance arch gate in Orlando, Florida, USA. Walt Disney World is an entertainment resort complex.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/