FAQ- Băng Sập

Bank building and people drown in the water. Financial bankruptcy. Vector illustration

Bạn có mất tiền trong account của bạn trong nhà bank đó không ?

Thường thì bạn sẻ xử dụng được tiền dưới mức bảo đảm FDIC 250K trong một, hai ngày sau. Trên mức bảo đảm sẻ mất thời gian để công ty chuyển tiếp (bridge bank) có thời gian xem xét và process. Vi dụ như Washington Mutual và Downey Saving bị sụp 2008, Chase và US Bank take over và mở cửa bình thường cho mọi người ký check rut tiền nội trong 24/48 tiếng .

Loan nhà mà bank bi sập, bạn mượn thì sao ?

Bạn vẫn tiếp tục giữ nguyên nợ nhưng ownership sẻ chuyển qua bridge bank. Theo luật, sẻ thông báo cho bạn trong vòng 30 ngày. Mọi payment của bạn sẻ record đàng hoàng (nên giữ lại cùi check just case). Payment due date vẫn như củ.

Lãi xuất home loan từ nhà bank bị xập có bị thay đổi không ?

Câu trả lời là không. Tất cả thoả thuận giữa bạn và nhà bank bị sập sẻ được honor từ bridge bank. Ví dụ, 30 năm, fixed, 3% sẻ tiếp tục như củ.

HELOC từ nhà bank bị sập, chưa lấy ra

Thường có thể cancel hoặc không xài được cho đến khi bridge bank process đến HELOC của ban.

Safety Box

Vẫn bình thường, bạn sẻ xài lại khi bank mở cửa

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/