Đứng tên nhà khi hùn hạp đầu tư

Bạn thấy một căn nhà địa điểm đẹp, gần việc làm, gần trường trung học, neighborhood trên trung bình, giá cả được, mua vào sẻ có cho mướn dể, income ổn định, nhưng còn thiếu một chút tiền down, và một tí gan dạ. Bạn sẻ kiếm một người partner để chia xẻ rủi rỏ lẩn lợi nhuận để cùng nhau mua căn nhà này.

Two young Caucasian women are cheerfully talking while moving things into their new apartment.

Bạn và partner nên đứng tên nhà như thế nào để thuận lợi về mặt pháp lý và business. Một trong những cách đứng tên hợp lý cho hùn hạp mua nhà cho mướn là Tenant In Common.

  • Giả sử anh Sở và anh Hữu partner với nhau để mua một căn nhà cho mướn, và anh Sở và Hữu đứng tên là tenant in common.
  • Bạn và partner có thể sở hữu phần trăm bằng hoặc khác nhau. Hai anh có thể thoả thuận là Anh Sở owns 30% và anh Hữu owns 70%.
  • Thừa kế: cổ phần của anh Sở/Hữa sẻ được đưa cho người thưa kế theo will/ livingtrust hay luật tiểu bang.
  • Lời, lỗ, thưa kiện thắng, thua về căn nhà sẻ được chia theo tỉ lệ cổ phần đã thoả thuận

Bạn vui lòng email về info@sweetvacationrentals.com hay gọi 1 (407) 589-9468 cho  mua, bán nhà ở, nhà long term và short term rentals, quản lý và đầu tư nhà short term/airbnb và long term ở Orlando/Clermont/DavenPort/Kissimmee/Tampa/Florida …

 Bài trên chỉ có mục đích tham khảo. Xin vui lòng liên hệ với CPA, Luật Sư hay người chuyên môn để có tư vấn cụ thể.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/