Đi đâu 2022 ?

Khoảng 318K người đã di cư đến Florida năm 2022. Hai tiểu bang nhận được nhiều người tới là Florida và Texas. Có 343K dân Mỹ đã rời California. California và New York là hai tiểu bang mất người nhiều nhất trong 52 tiểu bang của Mỹ.

Nhìn chung, không có sự thay đổi lớn về dân số cho 52 tiểu bang của Mỹ.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/