Công Hàm Độc … Thân

Về Việt Nam, mình cưới vợ thi cần công hàm độc thân. Đi làm loan mua nhà, thì bạn cần điểm FICO credit score. Vậy cơ sở thương mại, bạn cần gì. Muốn tiền đâu, thì đầu tiên, bạn phải apply một số DUNS (https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html) để build credit lên từ từ.

Sau đó, apply một business credit card (dể nhất là từ nhà bank bạn có business account ở đó) trả đúng kỳ.

Mở những vendor account từ những vendor của bạn sau đó trả invoice cho đúng hạn. Nếu ngon nữa thì trả sớm một chút vì D & B PAYDEX® sẻ tăng điểm credit của công ty bạn lên nếu trả sớm

Sau đó, trả thuế đừng dùng tiền mặt nhiều quá sẻ khó mượn loan . Sau một thời gian, bạn sẻ dể dàng hơn khi mươn business loan để phát triển business.

Cuối cùng tiền vô nhiều quá, cần người phụ đếm nhớ gọi mình 1-800-ĐẾM-GIÙM 🙂

Chúc mọi người làm ăn phát đạt

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/