Cho mướn AirBnb được không ?

Mua nhà đầu tư AirBnb thường sẻ được income cao hẳn nhà mua theo dạng long term rental, nhờ vậy thì có thể trả được tiền mortgage trong thi trường nhà giá cao như Austin, San Jose. Nhưng đời thường không như là mơ. Một trong những rủi ro là luật lê thay đổi không cho mướn nhà AirBnb nữa. Đây là những ví dụ cho những thị trường khác nhau

Orlando/Kissimmee: Nhà trong resort thì thường là được quyền cho mướn, nhà ngoài resort thì hên, xui, nhớ hỏi realtor thiệt kỷ trước khi mua. Bạn realtor này phải chuyên về nhà AirBnb, chứ có bạn realtor cũng không rõ lắm, mua rồi không được cho mướn AirBnb thì kẹt.

Austin: trong thành phố Austin thì khá là giới hạn về mặt license để được cho mướn short term, ra xa khỏi Austin thì OK. Theo Austin city thì investor không có được quyền cho mướn short term trừ Central Business District (CBD), Downtown Mixed Use (DMU), Planned Unit Development (PUD), General-Retail – Mixed Use (GR-MU), Commercial Services – Mixed Use (CS-MU), Commercial Services – Vertical Mixed Use (CS-V), General Retail – Vertical Mixed Use (GR-V).

Tampa: Có vẻ là phải cẩn thận vì zone phức tạp quá cho mướn short term rental vì có nhiều restriction quá (https://www.tampabaybeaches.com/rentals/)

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/