Căn nhà này mà cho AirBnb là độc đáo

Nhà này, hai mặt view hồ, được xây tư 1920 đã sưa chưa lại từ 1998. Rất độc đáo của kiến trúc sang trong của đai gia từ thế kỷ trước đang đuoc ngắm nghé tư đại gia của thế kỷ 21. Nhà này mà cho AirBnb sẻ là một biệt thư Romeo and Juliet .

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/