Business owner … là đại gia

Theo chart của visual capitalist, hai assets lớn của những đại gia có tài sản từ 1M trở lên là real estate và business ownership. Càng giàu thì business ownership. IMHO, real estate trở thành chổ giử tiền của đại gia hơn là main income source.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/