Bank sập, bạn có mất tiền không ?

High quality 3d rendering of a sandstone ‘BANK’ sign breaking up with cracks

Trong lịch sử Hoa Kỳ, từ 1933 đến giờ, dân Mỹ chưa mất một xu trong trường hợp nhà bank bị đóng cửa. Nói thêm một chút là số tiền trong bank account phải dưới mức bảo hiểm của FDIC. Các bạn gần đây sẻ nghe trên tin tức nào là Silicon Valley Bank đóng cửa tắt đèn, nào là Signature Bank bị dẹp tiệm vì crypto. Bạn sẻ có những hoang mang, không cần thiết. Nói chung, khi bank account của bạn dưới mức bảo hiểm của FDIC thì bạn cư việc ung dung, ngủ kỷ không cần lo.

  • Mức bảo hiểm của FDIC là bao nhiêu ? Năm 2023 là $250000.
  • Nhà bank bị đóng cửa thì bao lâu mình xử dụng được số tiền trong đó ?
    • Khi Washington Mutual đóng vào năm 2008, thì các bạn xử dụng được tiền trong account của bạn trong vòng 24 tiếng
    • Silicon Valley Bank (SVB) đóng vào 3/11/2023. Đến ngày thư hai 3/13/2023, người gủi tiền vào SVB được xử dung account bình thường.

Một vài ví dụ đơn giản về FDIC

  1. Bạn có hai checking account ở BofA và Chase. Bạn sẻ được bảo hiểm 250K cho mỗi account, tổng cộng là 500K.
  2. Ban có 1 checking account , 1 saving account ở US Bank. Tổng công tiền được bảo hiểm cho hai account là 250K.
  3. Bạn và spouse có mô,t checking account ở Synovus Bank thì account này sẻ được bảo hiểm đến 500K.
  4. Bạn có 1 checking account và thêm một saving với spouse ở Cogent thi checking sẻ được cover 250K, saving là 500K. Tổng cộng là 750K.

Các bạn có thể dùng website sau đây để tính insurance coverage

https://edie.fdic.gov/calculator.html

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/