Bài hai: Lợi tức từ AirBnb Host, khai thuế … đóng thuế

CÂU CHUYỆN BÁC TÁM LÀM VƯỜN

Cách đây vài năm, tới mùa thuế, tôi tình cờ  ra backyard hỏi bác tám đang làm vườn cho nhà tôl:

-Năm nay bác khai thuế chưa?

Bác cười xòa , nói:

-Tôi có làm bao nhiêu đâu mà cần gì phải khai

Năm sau, cũng tới mùa thuế, bác than:

-Năm nay tôi đóng thuế nặng quá ông ơi! Tới vài ngàn lận!

-Chúc mừng bác! Tôi nói. Vậy chắc năm nay bác làm được tới vài chục ngàn.

Bác tám vội trả lời:

-Không có đâu ông. Tôi cũng làm rề rề thôi, nhưng vì tới tuổi già nên cần đóng thuế nhiều lên để khi về hưu, mình có tiền hưu bổng ấy mà.

Tôi lo âu hỏi bác:

-Thế bác không sợ sở thuế hỏi han sao?

Bác năm ôn tồn giải thích:

-Mình đóng thuế cho nó chớ có phải lấy  lại tiền con ( ý nói tiền Earn Income Credit) gì đâu mà phải lo.

Nghe nói vậy tôi cũng có phần an tâm cho bác.

Nhưng đến nay, dù bác tám chưa bị audit gì, nhưng nghỉ lại, tôi thấy hai cách khai thuế lợi tức của bác tám đều không được ổn dù bác là người chân thật, không có dụng sai trái nhiều mà chỉ vì không am hiểu luật thuế mà thôi.

Trong năm đầu , bác tám làm rất ít, chẳng hạn khoảng $50 /tháng nghỉa là $600/năm và giả sử filing status của bác chỉ là single, thì nội standard deduction của bác đã khiến taxable income thành zero, thì theo ý nghỉ của bác không cần đóng thuế hay khai thuế gì cả. Tuy nhiên, đó chỉ là chương 1 của câu chuyện, còn chương 2 bác không ngờ là loại income của bác là self-employed income và theo qui định IRS mọi income kiểu này trên $400 /năm là phải khai thuế và chịu 15.3% thuế SE trực tiếp trên 92.35%  income đầu tiên này. Trong năm sau, bác  khai income nhiều .Nên nhớ sở thuế không dựa vào việc người khai thuế đóng thuế nhiều thuế mà bỏ qua những nghi ngờ gian lận, chẳng hạn có thể nghi ngờ việc tăng income bất ngờ  là để có đủ income  xin loan mua nhà. Khi đó bác khó trưng bằng chứng về income vì bác chỉ xài tiền mặt, không có trương mục ngân hàng.

Đó, chuyện income coi vậy cũng khá nhiêu khê, ngay cả từ ngữ taxable income cũng không phải đơn giản là tiền lợi tức bắt buộc phải đóng thuế mà chỉ có nghỉa nó có thể bị thuế. Cũng may, trong lảnh vực lợi tức cho chủ nhà cho thuê qua AIrbnb tương đối đơn giản, mọi chi tiết đều được ghi nhận rõ ràng  mà chúng tôi sẽ trình bày sau đây.

TỔNG CỘNG LỢI TỨC BAO NHIÊU THÌ PHẢI KHAI THUẾ?

Bài trước, chúng tôi đã có dịp nói qua về công ty Airbnb và các thành phần liên hệ và dùng từ ngữ Airbnb host để chỉ chủ nhà cho thuê. Từ ngữ này sẽ tiếp tục được dùng từ đây.

Về lợi tức trong phần này, chúng tôi muốn nói tổng cộng mọi loại lợc tức của một người chẳng hạn w2 income, bussines income, retirement income, airbnb host income phải đạt tới mức nào mới phải khai thuế. Theo bản Federal Income Tax Filing Requirement thì con số đó , trong năm thuế 2020 dàmh cho hai Filing Satus phỏ biến nhất : Single phải từ $12,400 trở lên, còn Married Filing Joinly ( hay Qualified Widow) là từ $24,800 trở lên.

Đó là chưa kể một số ngoại lệ, trong đó đơn cử là trường hợp bạn là independent contractor , thì chỉ cần lợi tức bạn trên $400 là phải khai thuế .

LỢI TỨC AIRBNB HOST BAO NHIÊU THÌ PHẢI KHAI THUẾ VÀ ĐÓNG THUẾ?

Những đòi hỏi khai thuế của lợi tức Airbnb host cũng bị chi phối bởi những qui định tổng quát trong đoạn trên. Tuy nhiên, có vài ngoại lệ như sau đối với host income:

-Luật 14 ngày miễn thuế income cho loại cho thuê nhà ngắn hạn nếu chỉ cho thuê từ 14 ngày trở xuống với điều kiện chủ nhân cũng phải ở nhà đó từ 14 ngày trở lên. Trong trường hợp này, chủ nhận không được khấu từ chi phí trong thời hạn cho thuê đó.

-Rent a Room Tax Relief áp dụng khi bạn cho thuê có một phòng duy nhất trong căn nhà là nhà chính của bạn. Trong trường hợp này, chủ nhân được miễn thuế trên lợi tức  đầu tiên $7,500 cho thuê căn phòng đó với điều kiện chủ nhân cũng phải ở nhà đó và không được khấu trừ chi phí trên căn phòng cho thuê.

Xem kỷ lại 2 đăc ân  miễn thuế thì cũng nên cân nhắc lợi hại: một mặt được miễn thuế, mặt khác không được trừ thuế, nên xem giải pháp nào có lợi thì chọn vậy.

BẰNG CHỨNG LỢI TỨC CỦA AIRBNB’HOST

Các chủ nhà lần đầu tham gia làm ăn qua Airbnb sẽ được công ty này gởi về Form W9. Bạn chỉ cần điền vào tên , địa chỉ và Tax ID ( thường là  Social Security Number) , xong trả về công ty. Mục đích của Form W9 là để công ty được biết tax ID của bạn và sẽ có vài báo cáo cho IRS sau này. Nếu bạn không điền W9 này thì Airbnb sẽ giữ lại một số thuế trước là 28% của rental income của bạn. Trên thực tế tax rate của host thường thấp hơn nhiều, Đây chỉ là một biện pháp đề phòng của IRS trong trường hợo bạn không khai thuế mà lại không biết tax ID của bạn để truy tìm trách nhiệm.

Để biết số lợi tức khai thuế, Airbnb sẽ gởi cho bạn Form 1099 K. Bạn chỉ được mẫu này trong những điều kiện như sau:

-Bạn có trên 200 đặt phòng (reservations) /năm và

-Bạn có lợi tức cho thuê nhà trên $20,000/năm

Airnbn sẽ gởi Form 1099 K , 1 copy cho IRS và 1 copy cho bạn. Như vậy , khi khai thuế , dù dùng Schedule E hay C, trong line Income, bạn nên cẩn thận điền con số cho phù hợp với Form 1099K. Nên nhớ phần income có khi bị IRS chú ý và audit nhiều hơn phần expenses.

Đối với những người không phải công dân Hoa Kỳ nhưng có lợi tức ở đây thì phải nộp tờ W8 và nhận mẫu 1042-S

Nếu không có đủ điều kiện để nhận Form 1099K , bạn vẫn phải khai thuế theo các qui định của sở thuế mà chúng tôi vừa trình bày ở các phần trên.

Trong các bài sau, chúng tôi sẽ có dịp lần lượt trình bày về các chi phí hợp lệ để trừ thuế và các mẵu khai thuế cho Airbnb host.

Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau

Bài 1: https://sweetvacationviet.com/ai-hoc-duoc-chu-ngo/

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/