Từ đâu … đầu tư :)

Dzí dỏm, nhẹ nhàng vài dòng tâm sự vui, buồn về AirBnB rentals và đầu tư bất động sản ở Orlando, Florida của các bạn từ công ty Sweet Vacation Property Management.

MUA/BÁN, BẤT ĐỘNG SẢN

Bạn cần mua/bán bất động sản toàn vùng Orlando, xin vui lòng liên lạc real estate agent Long Nguyen để có một hẹn làm investment consultant ở dưới đây, xin vui lòng email về info@sweetvacationrentals.com

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SÃN

Bạn cần công ty quản lý nhà AirBnb chuyên nghiệp, xin vui lòng liên lạc info@sweetvacationrentals.com

Bạn cần công ty quản lý nhà long term rentals, xin vui lòng liên lạc info@sweetvacationrentals.com

MƯỚN NHÀ VACATION HOME ĐI CHƠI

Bạn cần mướn nhà vacation home đi chơi Disney World, Universal Studio… ở Orlando xin vào trang web https://www.sweetvacationrentals.com/.

Contact reservation@sweetvacationrentals.com để có coupon đặc biệt.

FACEBOOK GROUPS

Diễn đàn dành cho trao đổi, mua bán, listing … về AirBnb

https://www.facebook.com/groups/airbnbvietomy

Diễn đàn đâu tư bất động sản

https://www.facebook.com/groups/vietrealestateinvestors

https://www.sweetvacationrentals.com/