4C – Kim cương (phần 1)

Hồi xưa thân ái, bạn  thân của mình đang dụ nàng về dinh, và thao thao bất tuyệt về chất lương của một viên kim cương để propose vơi nàng này. 4C là thước đo chất lương của một viên kim cương: cut (cắt làm sao cho nó chiếu lóng lánh, lời đồn giang hồ là phải dân Do Thái gốc Nga cắt mới đẹp) , clarity – đô sáng, color -màu trắng sáng, carat – kích cở. Phải có đủ 4C mói là một viên kim cương đẹp. Chứ không phải sáu, bảy ly lớn là ngon :). Cuối cùng bạn mình cũng đưa nàng về dinh sau khi propose thành công. Bạn mình rất happy nghỉ là dụ dổ được nàng ta nhơ viên 4C đê” nhất ngon, cuối cùng mình cũng hiểu ai dụ ai 🙂

Hồi xưa, thôi trở về bây giờ. Hổm rày có nhiều bạn hỏi về AirBnB property management. Minh sẳn sàng chỉ các bạn tư quản lý. Nếu bạn không có thời giờ làm, thi đây là 4C của AirBnB property management. Bạn dùng cách này để lưa công ty quản lý nhà AirBnB cho bạn.

Công ty phải sở hữu nhà đâu tư của công ty mới thấu hiểu nhưng khó khăn và thuận lợi của người đâu tư. Có khá nhiều công ty ở Orlando lấy 20%-30% trên mỗi lần booking. rồi lấy $150-$300 tiền quản lý nhà hàng tháng. Thêm vào đó, nickel and dime từng chuyện một. Thấy cái invoice hàng tháng là … xỉu cái đùng 🙂 Cuối cùng minh thấy investor không còn bao nhiêu.

Co một số công ty chỉ có online, không có các bạn quản lí ơ đia phương và outsource phân đó ra một bộ phận khác. Rôi bắt chủ phải lo phần nói chuyện với khách khi đến gần ngày đi. Ủa, mướn công ty quản lý mà mình phải làm nữa. Mệt quá.

Có công ty chả thêm dùng những kỷ thuật mới để gia tăng lợi nhuận cho chủ nhà như dynamic pricing, chỉnh gia nhà từng giờ theo cung/câu của thị trường. Không dùng AI để trả lời liền khi booking agent không có mặt. Giờ này mà không dùng new tech định thiên hạ, mà cứ đùng toàn tech từ thời nhà Lê, nhà Trần 🙂 toàn làm bằng sức người. Các bạn không dùng SEO, dung digital marketting để quảng cáo nhà mướn thi làm sao mướn lẹ, giá cao đuọc

Có công ty, nhà nào cũng nhận, không có một tiêu chuẩn nhất định thế nào là nhà cho AirBnb mướn được, giá cao. Dĩ nhiên, nhà không cần đên như vậy https://sweetvacationviet.com/doc-chu-hoai-chan-qua-xem-hinh-cho-vui/ mới cho mướn được.

Còn nhiêu nữa, để rảnh mình viết phần tiệp tục

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/